x
- About Us -

Phương châm hoạt động

Ambition Vietnam

Chúng tôi cố gắng cung cấp những sản phẩm với chất lượng tốt nhất thông qua việc nuôi dưỡng và phát triển những tài năng. Giúp cho tập thể nhân viên và công ty chúng tôi đạt đến một tầm cao hơn và lớn hơn.

Lời giới thiệu

Công ty Ambition Việt Nam được thành lập vào tháng 07 năm 2015 trọng tâm chính là sản xuất những sản phẩm đồ họa, và chúng tôi vô cùng biết ơn những tất cả những ai đã nổ lực sáng lập công ty. Như chúng tôi đã đề cập trong phương châm hoạt động của công ty, chúng tôi có một niềm tin vững chắc rằng một sản phẩm tuyệt vời sẽ được tạo ra thông qua việc phát triển con người vĩ đại. Niềm tin đó mang lại lợi ích cho cả khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Cho phép mọi người tham gia để giúp đạt được ước mơ của họ. Chúng tôi dự định sử dụng chi nhánh mới của chúng tôi tại Việt Nam để tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng cao không chỉ cho thị trường Nhật bản mà còn cho sự phát triển trên toàn thế giới. Mặc dù chúng tôi vẫn còn khá trẻ, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ từ bạn và thực sự hy vọng là các bạn sẽ thích thú những sản phẩm của chúng tôi.

Phương châm hoạt động

Chúng tôi cố gắng cung cấp những sản phẩm với chất lượng tốt nhất thông qua việc nuôi dưỡng và phát triển những tài năng. Giúp cho tập thể nhân viên và công ty chúng tôi đạt đến một tầm cao hơn và lớn hơn.

Phương hướng của công ty

Chúng tôi tin rằng những phẩm chất sau đây là cần thiết cho việc kinh doanh hiệu quả:

-Đảm bảo khiêm tốn và lịch sự
-Ấp ủ sự tăng trưởng và phát triển
-Khuyến khích ước mơ và hy vọng
-Đón nhận những thách thức mới.
-Tạo ra một môi trường làm việc có trách nhiệm.
Page Top