x
- Tuyển dụng -

Mục tuyển dụng

We create 2D characters, illustrations and avatars (clothing and accessories) through a variety of digital tools.
In the future, we aim to deliver our products not only to Japan, but also across the entire world.
To help us achieve this goal, we are searching for candidates with the following qualities.

  • Enjoys drawing using digital tools
  • An aggressive team player
  • Eager to learn and grow
  • Interested in foreign culture

Thông tin tuyển dụng:

Chúng tôi đã tạo ra môi trường làm việc sẽ mang lại lợi ích cho sự phát triển của các thành viên trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống giao tiếp hiệu quả mà ở đó các nhân viên không chỉ được chỉ dẫn bởi các nhóm trưởng người Việt mà còn nhận được sự chỉ dẫn từ đội ngũ nhân viên tại Nhật Bản. Chúng tôi hướng đến tạo ra một môi trường văn phòng được thành lập bởi văn hóa của nhân viên chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều người dùng bằng cách gia tăng những sản phẩm xuất sắc trong nội bộ ngành. Mỗi một thành viên trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi là đại diện cho triết lý này. Phát triển những sản phẩm chất lượng cao đến tay người dùng. Chúng tôi chào đón bạn tham gia và phát triển cùng chúng tôi tại Ambition, chúng ta cùng phấn đấu để đạt mục tiêu này.

Page Top