x
- Thông tin tuyển dụng -

Thông tin tuyển dụng

Chúng tôi sử dụng digital tools để tạo nên 2D character và avatar (hay trang phục, phụ kiện...).Trong tương lai, vì để phát triển game của Ambition ra toàn thế giới, chúng tôi đang muốn tuyển dụng thêm nhiều nhân tài tương ứng với các điều kiện dưới đây.

  • Ứng viên thích vẽ tranh bằng digital tools
  • Ứng viên xem trọng và có thể làm việc nhóm
  • Ứng viên có ý hướng tiến thủ
  • Ứng viên có hứng thú với sự khác biệt văn hóa

Đôi lời muốn nhắn đến ứng viên

Chúng tôi là một công ty mà luôn muốn thử thách với những "cuộc chơi mới". Ở Ambition Việt Nam, Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên có thể cùng chúng tôi thử thách với các cuộc chơi mới, và cùng nhau lớn mạnh. Hơn nữa, như là mối liên hoàn giúp các nhân viên trưởng thành, không những chỉ là những sự giúp đỡ của các anh chị nhân viên đi trước, hay sự hỗ trợ nhiệt tình từ những nhân sự ở Nhật... mà công ty đang nhắm đến việc xây đựng một môi trường làm việc dễ dàng, thân thiện. Bạn có muốn tạo dựng những thử thách từ các cuộc chơi mới của bạn cùng với công ty Ambition không ?

Page Top