x
-  Thông tin tuyển dụng -

Form đăng ký

  1. Hạng mục yêu cầu tuyển dụng
  2. Vui lòng nhập thông tin
  3. Vui lòng xác nhận thông tin
  4. Hoàn thành

Vui lòng nhập thông tin

Loại công việc ứng tuyển 2D Anime/Manga Artist

Thông tin cá nhân

Họ Mục bắt buộc Mục bắt buộc
TênMục bắt buộc Mục bắt buộc
Ngày tháng năm sinhMục bắt buộc Mục bắt buộc
Giới tínhMục bắt buộc Mục bắt buộc
Địa chỉ mailMục bắt buộc Mục bắt buộc
※Vui lòng nhập lại để xác nhận
Địa chỉMục bắt buộc Mục bắt buộc
Số điện thoại di độngMục bắt buộc Mục bắt buộc -

Hình thức tuyển dụng

Công việc hiện tại
Thu nhập hằng năm hiện tại

Phiền gửi kèm CV và Portfolio khi ứng tuyển

* Hình thức file là Excel, HTM, PDF, PowerPoint, Word, file note, hình ảnh (GIF/JPEG/TIFF)
* Size của 1 file không quá 20MB

Mục bắt buộc

Về việc lưu giữ thông tin cá nhân

Quy ước liên quan đến việc lưu giữ thông tin cá nhân đã đă ký trong Form đăng ký.
1. Thông tin cá nhân
Đó là thông tin về một cá nhân và có thể xác định một cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh hoặc mô tả khác được bao gồm trong thông tin (bao gồm cả việc có thể dễ dàng so sánh với các thông tin khác, từ đó có thể phân biệt cá nhân phù hợp).

2. Người đăng ký
Người đăng ký là người đồng ý vào bản quy ước, sử dụng Form đăng ký để nhập và gởi thông tin cá nhân.

3. Quản lý thông tin cá nhân
"Công Ty Cổ phần Ambition sẽ kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân của người đăng ký một cách hợp lý để thông tin ấy sẽ không bị đơn vị thứ 3 nào tiếp xúc đến với mục tiêu không chính đáng. Việc xét duyệt thông tin cá nhân của người đăng ký cũng được giới hạn bởi những người được công ty Ambition xác nhận. "

4. Mục dích, phương pháp lấy thông tin cá nhân
Công ty cổ phần Ambition thông qua Form đăng ký được cung cấp trên trang này, vì mục đích tuyển dụng nhân viên, như nhân viên chính thức để làm việc tại công ty chúng tôi, nên chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết.

5. Sử dụng thông tin cá nhân
Công Ty Cổ phần Ambition ngoại trừ những trường hợp dưới đây sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người đăng kí cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của người đăng kí, hay những mục đích được ghi ở phần trên.

・Trường hợp tuân theo quy định của pháp luật.
・Trường hợp được yêu cầu công bố bởi cơ quan tư pháp và các cơ quan hành chính.
・Trường hợp tiết lộ cho các đối tác kinh doanh, các đơn vị nhận ủy thác, công ty liên kết đã ký kết thỏa thuận bảo mật với Công ty, trong phạm vi cần thiết.

Hơn nữa,sẽ có trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3, nhưng trong thông tin sẽ không ghi rõ tên khách hàng 6.Vấn đề phát sinh trong rường không cung cấp thông tin cá nhân
Công Ty Cổ phần Ambition cần thông tin cá nhân vì mục dích được đăng tải ở phần 5, cũng có trường hợp người đăng kí không điền đầy đủ các hạng mục của Form đăng kí thì có thể không được tuyển khảo.

7. Công bố, đính chính, xóa thông tin cá nhân
Nếu có trường hợp yêu cầu công bố, đính chính hoặc xóa thông tin cá nhân từ chính người đăng ký, chúng tôi sẽ đối ứng không chậm trễ. Trường hợp người đăng ký muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân được gửi từ biểu mẫu đăng ký, thì công ty Ambition Co., Ltd. sẽ chấp nhận hiệu chỉnh bằng thông tin cá nhân mới nhất được phản ánh, chỉnh sửa khi gởi lại Form đăng ký.

8. Liên hệ, giải đáp:
Nếu cần thêm thông tin về việc công bố, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ theo như bên dưới.
Mail liên hệ : shirai@ambition.vn

9. Thay đổi quy chế
Ambition Co., Ltd. có thể thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không tham khảo sự đồng ý trước của người đăng ký.

Đồng ý với mục dích sử dụng thông tin cá nhân, Vui lòng kiểm tra mục dích sử dụng thông tin cá nhân trước khi check vào bên dưới.

Xóa Xác nhận nộp dung

Page Top