メインビジュアル
メインビジュアル
Thông tin tuyển dụng
Thông tin hữu ích
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Entry

Chúng tôi đang tiến hành đợt tuyển dụng lớn với những bạn có mong muốn làm việc tại Ambition Vietnam! Bạn có muốn vận dụng những kỹ năng mà mình đang sở hữu không? Bấm vào Entry để xem các vị trí mà chúng tôi hiện đang tuyển dụng gồm sinh viên mới tốt nghiệp・những bạn đã có kinh nghiệm・tuyển dụng part-time

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Entry

Chúng tôi đang tiến hành đợt tuyển dụng lớn với những bạn có mong muốn làm việc tại Ambition Vietnam! Bạn có muốn vận dụng những kỹ năng mà mình đang sở hữu không? Bấm vào Entry để xem các vị trí mà chúng tôi hiện đang tuyển dụng gồm sinh viên mới tốt nghiệp・những bạn đã có kinh nghiệm・tuyển dụng part-time

Thông tin công ty

Company

Tên người đại diện theo pháp luật , địa điểm công ty, thông tin liên hệ, tổng quan công ty, triết lý công ty.v.v.
Cùng xem chặng đường phát triển của Ambition Vietnam từ trước đến nay tại đây.

Thông tin công ty
Thông tin tuyển dụng

Thông tin công ty

Company

Tên người đại diện theo pháp luật , địa điểm công ty, thông tin liên hệ, tổng quan công ty, triết lý công ty.v.v.
Cùng xem chặng đường phát triển của Ambition Vietnam từ trước đến nay tại đây.

Chế độ phúc lợi

Chế độ phúc lợi

Welfare Programme

Tại Ambition Vietnam, chúng tôi đang tạo ra nhiều phúc lợi nhằm xây dựng một môi trường mà nhân viên có thể làm việc thoải mái.

Chế độ phúc lợi

Chế độ phúc lợi

Welfare Programme

Tại Ambition Vietnam, chúng tôi đang tạo ra nhiều phúc lợi nhằm xây dựng một môi trường mà nhân viên có thể làm việc thoải mái.

Phỏng vấn nhân viên

Staff Interview

Dành cho những bạn đang có ý định ứng tuyển
Chúng tôi sẽ chia sẻ cảm nhận thực tế của các nhân viên có kinh nghiệm đi trước hiện đang làm việc tại công ty .

Phỏng vấn nhân viên
Phỏng vấn nhân viên

Phỏng vấn nhân viên

Staff Interview

Dành cho những bạn đang có ý định ứng tuyển
Chúng tôi sẽ chia sẻ cảm nhận thực tế của các nhân viên có kinh nghiệm đi trước hiện đang làm việc tại công ty .

Bầu không khí trong công ty
VNENJP