採用情報タイトル

Những chú ý khi sửa dụng website của công ty Ambition Vietnam

Trước khi đi vào sử dụng website, xin quý khách hãy đọc kĩ [ Điều khoản sử dụng] ở dưới đây, sau khi đồng ý với các điều khoản dưới đây hãy bắt đầu sử dụng website sau nhé. Trong trường hợp quý khách sử dụng website, thì sẽ được coi như là đã đồng ý với các điều khoản bên dưới. Hơn nữa, trong mỗi game đều có các điều khoản sử dụng riêng, xin quý khách hãy đọc kĩ các điều khoản trước khi sử dụng.


Điều khoản sử dụng

Bản quyền
Tất cả nội dung trong trang web này ( hình ảnh, đồ họa, nhân vật, video, văn bản, âm nhạc, lập trình v.v..) đều được bảo hộ bởi điều khoản quyền tác giả và pháp luật của các nước trên thế giới.

Hành vi nghiêm cấm
Các hành vi dưới đây, hoặc ý đồ thực hiện các hành vi dưới đây bị nghiêm cấm.

*Nghiêm cấm các hành vi sau đây đối với tất cả nội dung hoặc một bộ phận nội dung trong website Ambition Vietnam: sao chép, chỉnh sửa, biên tập, đăng tải, gợi ý, gửi tin, ban bố, bán, phát hành, chuyển đổi ngôn ngữ lập trình v.v.. Và các hành vi tương tự.
*Các hành vi làm tổn hại đến bên thứ 3 hoặc công ty Ambition Vietnam
*Các hành vi phá hoại danh dự, tín dụng của bên thứ 3 hoặc của công ty Ambition Vietnam
*Đăng tải các phần mềm độc hại, vi rút hoặc chương trình lên trang web.
*Các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục.
*Các hành vi phạm pháp hoặc có liên quan đến hành động phạm pháp.
*Các hành vi vi phạm pháp luật
*Các hành vi được xem xét là gây bất lợi cho công ty Ambition Vietnam

Các mục được miễn bỏ trách nhiệm
Công ty Ambition Vietnam chúng tôi rất chú ý tới những nội dung được đăng tải trên trang web này, nhưng không đảm bảo rằng những thông tin được đăng tải trên website của Ambition Vietnam đều là chính xác, đáng tin cậy, hữu dụng, hay thích hợp cho một mục đích đặc biệt nào đó. Những thông tin, phần mềm, dịch vụ trên trang web này đều để ở trạng thái có thể download. Công ty Ambition Vietnam sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn hại do sử dụng website này mà gây nên, mọi người hãy tự chịu trách nhiệm với việc sử dụng của mình. Những tổn hại, tổn thất gây nên bởi việc dừng cung cấp dịch vụ trên trang web này, hoặc dịch vụ có thiếu sót, công ty Ambition Vietnam đều hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Căn cứ pháp luật và cơ quan phán quyết
Đối với các điều khoản sử dụng trong trang web này, nếu như có những phần nào không thể xác định rõ, thì phải lấy pháp luật của Nhật Bản làm căn cứ. [Điều khoản sử dụng] của website chúng tôi được giải thích bằng tiếng Nhật. Nếu có tranh chấp gì đối với việc sử dụng trang web này, không thể xác định rõ, thì sẽ phải ra toàn án Tokyo để phân xử.

Về các đường dẫn trong website của công ty Ambition Vietnam
1.Về nguyên tắc thì việc thêm các đường dẫn vào trang web Ambition Vietnam là tự do. Nhưng xin phép được từ chối các website dưới đây gắn đường dẫn ( Bao gồm cả bảng quảng cáo, blog v.v..) vào website công ty chúng tôi.
 a.Những đường link có nội dung phỉ báng công ty Ambition Vietnam, gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của công ty.
 b.Những đường link của website có nội dung phản xã hội. (pháp luật đặc biệt nghiêm cấm các trang web có nội dung người lớn).
 c.Link của những trang web vi phạm quyển sở hữu trí tuệ ( đăng tải vô tội vạ hình ảnh, nhân vật, âm thanh, tập tin v.v…, sao chép phần mềm một cách phạm pháp)
 d.Những đường link đăng tải nội dung liên kết, quan hệ giao dịch với công ty Ambition Vietnam, khi chưa được sự đồng ý của công ty Ambition Vietnam.
 e.Những đường link làm người xem nhầm tưởng rằng công ty Ambition Vietnam tán thành, giúp đỡ cho trang web đó.
 f.Dùng có hiệu ứng như frame, làm người xem tưởng rằng là một phần của website của công ty Ambition Vietnam.
 g.Những link có nội dung làm cho người xem nghĩ rằng công ty Ambition Vietnam có vấn đề

2.Các đường link dẫn đến website của bên thứ 3, sẽ do bên quản lí của các website đó tự chịu trách nhiệm, bên công ty Ambition Vietnam không có trách nhiệm đối với các trang web này. Hơn nữa, công ty Ambition Vietnam không có mối quan hệ hợp tác nào với các công ty này, và cũng không có nghĩa là công ty Ambition Vietnam ủng hộ các công ty này. Công ty Ambition Vietnam không chịu trách nhiệm cho những tổn hại vì đã sử dụng các trang web này.

3.Những gì có trên website của công ty Ambition Vietnam như: thương hiệu, logo, biểu tượng dịch vụ, quyền tác giả v.v.. Không được chấp thuận sử dụng đối với những việc khác

4.Công ty Ambition Vietnam đối với các link vi phạm nội dung trong điều khoản số 1 ở trên, hoặc được xem là đăng tải nội dụng không thích hợp đối với công ty Ambition Vietnam, thì công ty Ambition Vietnam có quyền đưa ra yêu cầu xóa bỏ đối với cái link đã cho phép

Thương hiệu
Website này đang sử dụng font của Công ty CP Fontworks. Tên công ty Fontworks, danh xưng フォントワークス, Fontworks, Font đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Công ty CP Fontworks.

VNENJP